Al peu de la Serra de Tramuntana de Mallorca es troben les Coves de Campanet, modestes en dimensions però que destaquen per la seva exuberant ornamentació natural.

 

El relleu de Mallorca està presidit per dues alineacions muntanyoses gairebé paral·leles. La més important és la Serra de Tramuntana, amb el punt culminant al Puig Major de Son Torrella, de 1.447 m d’altitud.

Les Coves de Campanet tenen un indubtable interès lúdic i científic i són unes de les més apreciades del patrimoni natural de Mallorca.

 

 


En els més de 1.000 km2 que ocupa la Serra de Tramuntana predominen les morfologies relacionades amb el modelat càrstic. Concretament, a la meitat nord-oriental, des de Sóller fins a Cap de Formentor, camps de rascler i depressions càrstiques caracteritzen totalment el paisatge i creen paratges gairebé intransitables, de gran bellesa i abruptes.

A les coves abunden les cavitats subterrànies, com la caverna que ens ocupa, i són molt nombroses les simes verticals denominades popularment avencs.
S’ha de ressenyar, des del punt de vista hidrogeològic, la presència de la cabalosa surgència càrstica temporal Ses Fonts Ufanes, que es troba al vessant meridional de la serra, molt a prop de les Coves de Campanet. Després de precipitacions abundants, aquesta font arriba a evacuar cabals punta de 30 m3 per segon, durant períodes d’uns pocs dies. Està caracteritzada com a aqüífer de baixa capacitat d’emmagatzemament i ràpida resposta a les precipitacions.